Vi ser varje projekt som ett unikt tillfälle att skapa,

tillsammans med vår kund!

Med målsättningen att finna balansen mellan ett passionerade yrke & en nomadisk livsstil, startade Jesper The Shaper Design år 2016 (nu Jesper Wiklund Design).

Med ett öga i ständig jakt efter inspiration, influeras hans grafiska uttryck av naturen, konst & kommersiell design, Hilma Klint, Henri Matisse & Andy Warhol.

Ett minimalistiskt uttryck med levande färger & tydligt talande geometriska former definierar Jespers personliga uttryck. Han älskar utmaningen att berätta en historia med så få element som möjligt, i en sann minimalistisk anda.

Ett ödmjukt tack till våra kunder för ert förtroende samt ett öppet hjärta för kommande projekt.

Kontakta oss